Software moet altijd compliant zijn met de actuele wet- en regelgeving en CAO’s, ook wat betreft verloning. Daar staan wij van Pivoton voor. Concreet betekent dit dat wij altijd de voorgenomen wettelijke- en CAO-aanpassingen automatisch doorvoeren. Welke aanpassingen...