Onze vacatures


Consultant verlonen en factureren

Context van de vacature

In de afgelopen jaren is de behoefte van klanten t.o.v. backoffice (verlonen & factureren) ondersteuning inhoudelijk veranderd. Waar bijvoorbeeld 10 jaar geleden de ondersteuning vooral lag in het uitvoeren van standaard verzoeken en vragen m.b.t. loonverwerking, het factureren en outputafhandeling, wordt tegenwoordig steeds meer een beroep gedaan op de inhoudelijke deskundigheid van onze servicemedewerkers.
Dit, als gevolg van zowel complexere wet- en regelgeving, een groeiende tendens naar risico beheersing en audit proof werkwijzen en processen. Dit naast de marge druk in de branche die resulteert in het zoeken naar de uiterste randen van wet- en regelgevingsmogelijkheden.
Aangevuld met striktere controle op naleving, hoger boete risico en significante verhoging van boete bedragen (denk aan WBP impact). Klanten willen dat de consultant verloning & facturatie denkt in hun proces en een volledige inschatting kan maken van de impact van hetgeen wordt verzocht of gevraagd. De Backoffice processen raken immers de corebusiness van onze klanten en vallen qua uitvoering onder strikte controles en groeiende aandacht.

Kenmerken van de omgeving

 • Domein is verloning en facturatie domein binnen de uitzendbranche
 • Complexe systeem- en of applicatie-omgeving die een van de meest bedrijf kritische processen van onze klanten ondersteunt (zie context voor de functie).
 • Platform overschrijdend, koppelingen met meerdere applicaties zoals boekhoudkundige systemen
 • Vragen hebben vaak impact op het gehele klant- en/of softwareproces, de consultant backoffice moet dus in staat zijn om ook aanpalende zaken die niet specifiek door de klant genoemd worden mee te nemen in de oplossingsrichting.

Wat ga je doen?

Naar tevredenheid van klanten oplossen en adequaat en volledig afhandelen van meldingen op het vlak van verloning, facturatie binnen de kaders van geldende wet- en regelgeving, van toepassing zijnde cao’s, klantafspraken, werkwijze-, positionering- en missie van Pivoton. Waarbij het gehele klant- en het gehele softwareproces in de impactbepaling en oplossingsrichting worden meegenomen om zo een volledige oplossing te bieden en alle effecten van de oplossingsrichting zichtbaar te maken. Daarnaast de klant waar mogelijk pro-actief adviseren over optimalisaties in zijn bedrijfsproces, al dan niet in combinatie met onze software- en dienstenportfolio.

Hoofdactiviteiten per taakgebied

Algemeen:

 • Duidelijke afspraken maken met onze klanten en deze zowel intern als extern managen en bewaken.
 • Aanspreekpunt bij escalaties voor zowel onze klanten als de interne organisatie, er voor zorgdragen dat deze escalaties zorgvuldig worden afgehandeld en dat er verbetermaatregelen worden genomen om deze in de toekomst te voorkomen.
 • Coacht medewerkers en geeft vakinhoudelijke ondersteuning bij complexe problemen
 • Input leveren m.b.t. beheeraspecten aan projecten en/of ondersteunen bij de intake van projecten
 • Spilfunctie m.b.t. kennis verloning & facturatie naar andere teams toe, zodat de kennis van onze klanten en hun dagelijkse praktijk wordt samengebracht met de technische kennis over onze backoffice software.

Advies en Ondersteuning

 • Analyseren, oplossen en zo mogelijk voorkomen van vragen, rekening houdend met de context van de oplossing en de mogelijke impact op aanpalende zaken zoals aanlevering aan derden
 • Het maken van correcte en volledige specificaties ten behoeve van het ontwikkelteam n.a.v. vragen en/of verstoringen die een software-aanpassing vragen
 • Ondersteunen van collega service medewerkers bij de reguliere dienstverlening en zorgdragen voor adequate (op basis van periodieke toetsing) kennisoverdracht en borgen van de vastlegging ervan
 • Is in staat om, probleem afhankelijk, data te verzamelen en te interpreteren t.b.v. een gedegen oorzaak analyse, inventarisatie van meerdere oplossingsrichtingen en het uiteindelijk kiezen van 1 a 2 voorkeursoplossingen om die af te stemmen met de klant en deze vervolgens te implementeren
 • Uitgebreide kennis van klant en klantprocessen en deze kunnen vertalen naar een optimale (lees: stabiele, voor klant en Pivoton lage TCO=exploitatie technisch efficiënt en effectief), zoveel mogelijk gestandaardiseerde, klant inrichting binnen de producten en dienstenportfolio van Pivoton
 • Initiatief nemen in het opstellen en implementeren van verbetervoorstellen om klantvragen te voorkomen dan wel het proces van de klant te vereenvoudigen (efficiënter, minder risico’s/uitval, productiever, etc.).

Documentatie:

 • Documenteren van analyses en probleemoplossingen van meldingen, inclusief de implementatie en te hanteren werkwijze, en deze beschikbaar stellen voor derden binnen de daarvoor ter beschikking staande kennissystemen. Zowel ten behoeve van kennisdeling, het borgen van kennis redundantie, inwerktrajecten als probleemoplossing.

Wat neem je mee?

 • Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau met een opleiding op financieel/administratief vlak
 • Je hebt gedegen kennis van, en ervaring met, complexe (technische) bedrijfsprocessen binnen het domein van salarisverwerking en financiële administratie
 • Je hebt een sterk analytisch vermogen
 • Je hebt kennis van en ervaring met financieel-administratieve systemen
 • Je hebt affiniteit en bewezen ervaring in IT op dit specifieke domein
 • Je bent kernachtig in je communicatie en sensitief in je gespreksvaardigheden
 • Je hebt bedrijfskundig en cijfermatig inzicht
 • Je bent ondernemend van aard en neemt graag zelf de verantwoordelijkheid.
 • Je bent minimaal 36 uur per week beschikbaar
 • Het is een pré als je bekend bent met de flexmarkt

Wat bieden wij aan?

 • Een uitdagende werkomgeving en interessante klanten.
 • Een informele cultuur en veel vrijheid in je werk.
 • Samenwerking met andere teams in de organisatie om onze service aan (potentiële) klanten te verbeteren.
 • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Wie zijn wij?

Pivoton is dé IT-business partner voor de flexmarkt met een unieke combinatie van expertises op het gebied van het uitzendproces, IT-oplossingen en wet- en regelgeving. Deze kennis hebben wij in meer dan 30 jaar opgebouwd en daar zijn wij trots op. Pivoton biedt software voor de administratieve en commerciële processen in de flexmarkt als SaaS-en PaaS-oplossing en verzorgt de complete backoffice verwerking van urendeclaraties en facturatie. Wij geven klanten samenhangend advies en begeleiding bij het inrichten, inzetten, optimaliseren en onderhouden van IT-oplossingen die bepalend zijn voor hun toekomst. Met de verwerking van meer dan 30% van alle urendeclaraties bij uitzendbureaus in heel Nederland zijn wij marktleider, en richten wij ons op middelgrote en grote flexbedrijven. Volledige ontzorging en procesoptimalisatie staan hierbij altijd voorop. We doen dit samen met meer dan 55 collega’s op een informele en verbindende wijze met respect voor elkaar.

Interesse?

Heb je interesse in jouw mogelijkheden bij Pivoton, dan zien we jouw sollicitatie en CV graag hieronder tegemoet. Heb je nog vragen over de vacature? Dan kun je deze stellen aan Annemieke van Steen –  a.vansteen@pivoton.nl

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld